Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις

 

 1. Γενικές Διατάξεις

1.1. Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων («Όροι» ή και «Προϋποθέσεις») ισχύουν για την προσφορά και την πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας (www.swissline-cosmetics.gr)

1.2. Για να δύνανται να αγοράσουν προϊόντα οι καταναλωτές στην Ιστοσελίδα μας θα πρέπει: (α) να είναι τουλάχιστον 18 ετών ή, εάν ανήλικοι, να έχουν λάβει δεόντως γονική συναίνεση και (β) να είναι καταναλωτές, ήτοι φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική, μεταποιητική, επιστημονική και εν γένει επαγγελματική τους δραστηριότητα.

1.3. Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται στα ελληνικά και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

1.4. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας προς εμάς. Αυτοί οι όροι σας δηλώνουν ποιοι είμαστε, πώς θα παρέχουμε προϊόντα σε εσάς, πώς εσείς και εμείς μπορεί να αλλάξουμε ή να τερματίσουμε τη σύμβαση, πώς να ενεργήσετε σε περίπτωση προβλήματος και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Εάν νομίζετε ότι υπάρχει λάθος σε αυτούς τους όρους (ή απαιτείτε οποιεσδήποτε αλλαγές), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να τις  συζητήσουμε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. H ιστοσελίδα swissline-cosmetics.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε.

2.2. Η εταιρεία με την επωνυμία ΑLELI Ι.Κ.Ε. είναι ο αποκλειστικός διανομέας προϊόντων SWISSLINE by DERMALAB  για την Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Έχει Α.Φ.Μ. 801454624, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, καιεδρεύει στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη 1, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 157216401000.

2.3 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς καλώντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (+30) 2106233900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email customerservice@swissline-cosmetics.gr

2.4. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Γενικά

H εταιρεία με την επωνυμία ΑLELI Ι.Κ.Ε., είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών του swissline-cosmetics.gr.

4.2 Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, η εταιρεία με την επωνυμία ΑLELI Ι.Κ.Ε. στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

 

 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στον ιστότοπο swissline-cosmetics.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή του και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίαςκαι η καταγραφή των συναλλαγών του.
 • Έννομα συμφέροντα:Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία ΑLELI Ι.Κ.Ε. (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσημων δεδομένων) τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας με την επωνυμία ΑLELI Ι.Κ.Ε..
 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πελάτες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή τους στους εξής σκοπούς επεξεργασίας: αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων και την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς (προφίλ).

4.3 Ενημέρωση, επεξεργασία και σκοποί επεξεργασίας:

Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε.  ενημερώνει τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη και ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

 

 • Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Περαιτέρω και εφόσον ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του, η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ή/και για την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ του χρήστη-πελάτη, τη βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος swissline-cosmetics.gr

4.4 Ηλεκτρονικές Παραγγελίες, Είδος Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας.

4.4.1 Βασική επεξεργασία.

Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

 

 • Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο swissline-cosmetics.gr με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του.

4.4.2 Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (swissline-cosmetics.gr) της εταιρίας ΑLELI Ι.Κ.Ε. και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, ζητούνται:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ)
 • ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη

 

4.4.3 Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε.

4.4.4 Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

4.4.5 Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα στο swissline-cosmetics.gr.

Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

4.4.6 Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το swissline-cosmetics.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε. και τις παραγγελίες στο swissline-cosmetics.gr θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε. όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε..

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών-πελατών δεν θα γίνεται από την εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. και το ηλεκτρονικό της κατάστημα (swissline-cosmetics.gr) εκτός από τις επεξεργασίες υπό 6.9 κατωτέρω για τις οποίες η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών-πελατών ή αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

4.5 Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση

4.5.1 Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων από την εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε.  και το ηλεκτρονικό κατάστημα swissline-cosmetics.gr o εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του.

Ο Σκοπός για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη - πελάτη είναι η αποστολή εμπορικών προωθητικών μηνυμάτων της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε.  ή/και τρίτων συνεργατών της προς τον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη, η παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων του swissline-cosmetics.gr, η διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων, η επικοινωνία εντύπων του swissline-cosmetics.gr .

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το swissline-cosmetics.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@swissline-cosmetics.gr

4.5.2 Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. ενημερώνει επίσης τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη της ότι μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του και να διενεργεί έρευνες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους εγγεγραμμένους χρήστες / πελάτες. Στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις ανάγκες τους, να προχωρά στις αναγκαίες ενέργειες προώθησης των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών της, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. Για να μπορούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες / πελάτες να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις βάσει των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς (κατάρτιση προφίλ) και ειδικότερα των κάτωθι δεδομένων που παράγονται από τις συναλλαγές του χρήστη-πελάτη:

 • Προϊόντα που έχει αγοράσει στο swissline-cosmetics.gr
 • Συχνότητα επισκέψεων στο swissline-cosmetics.gr
 • Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων στο swissline-cosmetics.gr
 • Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει στο swissline-cosmetics.gr
 • Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης στο swissline-cosmetics.gr
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά στο swissline-cosmetics.gr
 • Ιστορικό παραγγελιών στο swissline-cosmetics.gr

 

Σκοπός της συγκεκριμένης αυτής επεξεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών, η προσωπική επιβράβευση τους, η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πελατειακής βάσης της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε., η λήψη από τους εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες προσωποποιημένων προσφορών και ενημερώσεων που τους αφορούν άμεσα καθώς επίσης και η πρόσκληση συμμετοχής, με ανταμοιβή ή όχι, σε έρευνες για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας ΑLELI Ι.Κ.Ε., για την αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών βάσει των αγορών που αυτός έχει πραγματοποιήσει.

O επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

4.5.3 Αποδέκτες Δεδομένων:Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη είναι ή δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε.
 2. Οι φορολογικές αρχές και οι τραπεζικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
 3. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του swissline-cosmetics.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας ΑLELI Ι.Κ.Ε.

4.5.4 Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε.
 2. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του
 3. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων
 4. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

 

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει: υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@swissline-cosmetics.gr

Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε.. δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεση του.

 1. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

5.1 Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση swissline-cosmetics.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε. καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα swissline-cosmetics.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

5.2 Η επεξεργασία και παράδοση των παραγγελιών γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών). Οι παραγγελίες που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή ή αργία θα διεκπεραιώνονται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5.3 Δεν είμαστε σε θέση να αποστείλουμε παραγγελίες σε Ταχυδρομικές Θυρίδες. Εάν μια παραγγελία δεν παραδίδεται εξαιτίας δικής σας αμέλειας (π.χ. δεν μας επιτρέπεται πρόσβαση στην ιδιοκτησία σας), ενδέχεται να χρεωθείτε πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από εμάς ως αποτέλεσμα. Εάν, παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να ορίσουμε εκ νέου την παράδοση μπορούμε να τερματίσουμε την πώληση.

5.4 Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη και αναγράφονται ξεχωριστά στη φόρμα παραγγελίας και στο δελτίο αποστολής. Δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής για αγορές πάνω από το ποσό που μπορεί να δηλώνεται στην Ιστοσελίδα.

5.5 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της υποβολής της παραγγελίας από τον πελάτη, εκτός αν ενημερώσουμε τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω email, εντός της ίδιας διάρκειας, για παραγγελθέντα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά μη διαθέσιμων.

 1. AΛΛΑΓΕΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6.1 Έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται. Αν ο πελάτης αισθάνεται ότι προϊόντα που έλαβε από εμάς δεν πληρούν αυτή την προσδοκία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα, χωρίς να προσδιορίζει κανένα λόγο, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα προϊόντα παρελήφθησαν από τον πελάτη.

6.2 Πριν επιστρέψετε τα προϊόντα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας με κλήση στο (+30) 210 6233900 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:30 πμ – 6:30μμ) ή μέσω email στη διεύθυνση customerservice@swissline-cosmetics.gr προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε σε σχέση με η διαδικασία επιστροφής, να μας αναφέρετε τους λόγους επιστροφής ή να συζητήσουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα επιθυμείτε σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων.

6.3 Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προτείνουμε ο πελάτης να ακολουθήσει τις οδηγίες των συνεργατών μας από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι μπορούν να μεριμνήσουν ώστε η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών να παραλάβει το πακέτο από εσάς και να το επιστρέψει στην αποθήκη μας.

6.4 Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης κάνοντας σύνδεση στο προφίλ του και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα ενημέρωσης επιστροφών που υπάρχει στο προφίλ του. Μπορεί να αποστείλει τα προϊόντα σε εμάς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο ίδιος απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση («σαν καινούρια») στην οποία παραδόθηκαν στον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει συγκεκριμένα ότι τα προϊόντα δεν έχουν αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί.

6.5 Κατόπιν άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αναλαμβάνουμε να επιστρέψουμε στον πελάτη το πλήρες τίμημα των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους αποστολής των προϊόντων στον πελάτη με την επιφύλαξη βάσει των Πολιτική Επιστροφών, Συχνές Ερωτήσεις και Όροι Χρήσης) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα ενημερωθούμε για την απόφαση του πελάτη να επιστρέψει τα προϊόντα, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα θα αποστέλλονται πίσω συσκευασμένα, αχρησιμοποίητα και άθικτα, στο βαθμό που έχουν διατηρηθεί και χρησιμοποιηθεί με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή (και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων) ή ο πελάτης θα αποδεικνύει τέτοια αποστολή. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να επιστρέψει τα προϊόντα με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών μας, ακολουθώντας τις οδηγίες της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών, το κόστος της επιστροφής θα διαμορφώνεται στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 6.6 και θα αφαιρείται από το ποσό που είναι να επιστραφεί στον πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 6.6. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης θα αναλαμβάνει το κόστος αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων.

6.6 Αν ο πελάτης επιστρέφει προϊόντα για λόγους άλλους από ελαττώματα στα προϊόντα, ή ελλείψεις ή λάθη στην παράδοση, θα πρέπει να αναλάβει το κόστος αποστολής των προϊόντων πίσω προς εμάς. Εάν η επιστροφή γίνει μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας courier, το κόστος αποστολής για την επιστροφή θα αφαιρείται από το τελικό ποσό προς επιστροφή/ πίστωση στον πελάτη. Το ποσό που θα αφαιρείται για την επιστροφή ανέρχεται σε 6 ευρώ (τo ποσό αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας courier που ισχύουν από καιρό σε καιρό). Αν ο πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών θα πρέπει ο ίδιος να καταβάλει άμεσα το κόστος αποστολής της επιστροφής.

6.7 Κάθε επιστροφή θα γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑLELI Ι.Κ.Ε., (SWISSLINE by DERMALAB) Κολοκοτρώνη 1,  14562 Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα.

6.8 Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε/πιστώσουμε πρόσθετες δαπάνες αποστολής, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει μέθοδο παράδοσης άλλη από την πλέον οικονομική μέθοδο που προσφέρεται από εμάς (και εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας).

6.9 Επιστροφές χρημάτων θα γίνονται μόνο μέσω του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική παραγγελία. Για πληρωμές μέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, η επιστροφή χρημάτων γίνεται απευθείας στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή. Ειδικά για τις παραγγελίες που εξοφλούνται μέσω Αντικαταβολής ή IRIS Online Payments, ο πελάτης θα πρέπει να μας παράσχει έναν τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) προκειμένου να πιστώσουμε το αντίστοιχο ποσό.

6.10 Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να αποστέλλετε το δέμα που περιέχει τα επιστρεφόμενα προϊόντα με καταγεγραμμένη υπηρεσία παράδοσης (που απαιτεί υπογραφή κατά την παραλαβή). Δεν είμαστε υπόλογοι για την επιστροφή προϊόντων που χάνονται κατά τη μεταφορά προς εμάς.

6.11 Ανεξάρτητα από τη μέθοδο επιστροφής των προϊόντων, οι πελάτες παρακαλούνται να διατηρήσουν το αποδεικτικό αποστολής (π.χ. απόδειξη courier) προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι έχουν επιστρέψει τα προϊόντα στο απίθανο ενδεχόμενο που δεν παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα.

6.12 Οι ανωτέρω όροι ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά (online). Τα προϊόντα που αγοράζονται σε κατάστημα υπόκεινται στην πολιτική επιστροφής του κάθε καταστήματος. Επιστροφές ή ανταλλαγές για αγορές που πραγματοποιούνται σε ένα κατάστημα ή συνεργαζόμενο σημείο λιανικής πώλησης δεν δύνανται να επιστραφούν ή να ανταλλαγούν στη SWISSLINE by DERMALAB   Online. Επιστροφές για αγορές που πραγματοποιούνται online, δεν θα γίνονται δεκτές για επιστροφή ή ανταλλαγή σε ένα κατάστημα ή ταμείο της SWISSLINE by DERMALAB.   

7. Μη Συμμόρφωση – Ελαττωματικά Προϊόντα

7.1 Σε περίπτωση αποδεδειγμένα ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής μίας εκ των κατωτέρω δυνατοτήτων: (α) να ζητήσει, χωρίς να χρεωθεί, την  αντικατάσταση των προϊόντων, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογα έξοδα, (β) να ζητήσει μείωση τιμής, ή (γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση διαδικτυακής πώλησης.

7.2 Σε περίπτωση ελλιπούς ή εσφαλμένης παράδοσης θα αναλάβουμε, με δική μας δαπάνη, να αποκαταστήσουμε το σφάλμα και να παράσχουμε στον πελάτη τη σωστή ποσότητα των προϊόντων που ο ίδιος επέλεξε.

 1. COOKIES

Η εταιρεία ΑLELI Ι.Κ.Ε.. τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας swissline-cosmetics.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε “cookies” καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας καθώς και τους περισσότερο επισκεπτόμενους διαδικτυακούς τόπους μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, μαθαίνουμε πως να προσαρμόζουμε καλύτερα τις ιστοσελίδες μας και τη διαφήμισή μας προς τους επισκέπτες.

 1. Λήψη / Διαγραφή Δεδομένων Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR):

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από εμάς. Στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να κάνετε login στο λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του λογαριασμού σας θα δείτε τις δύο επιλογές (Διαγραφή και Προβολή) που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Σε κάθε άλλη περίπτωση ή αν έχετε παραγγείλει ως επισκέπτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε και πάλι να ζητήσετε την αποστολή των δεδομένων σας ή τη διαγραφή τους στέλνοντας μας email μέσω των στοιχείων που θα βρείτε στη σελίδα της επικοινωνίας μας.

 10. Λοιποί Ουσιώδεις Όροι

10.1 Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε άλλο οργανισμό. Θα σας ειδοποιούμε πάντα γραπτώς εάν συμβεί κάτι τέτοιο και θα διασφαλίζουμε ότι η μεταβίβαση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

10.2 Μπορείτε να μεταφέρετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους σε άλλο πρόσωπο μόνο μετά τη δική μας προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη.

10.3 Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σ’ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους της. Κανείς μας δεν θα πρέπει να λάβει τη συναίνεση ή συμφωνία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, προκειμένου να τερματίσει τη σύμβαση ή να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.

10.4 Κάθε παρών όρος ή παράγραφος αυτού ισχύει ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

10.5 Η προστασία που παρέχει η νομοθεσία σε σχέση με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, καθώς και οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης, ισχύουν μόνο για τις συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

11.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πωλήσεως καθώς και η παρούσα Ιστοσελίδα διέπονται από το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να έχει πρόσβαση σε αυτό το site από άλλη χώρα εκτός Ελλάδος ή μη Κοινοτικής Δωσιδικίας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας αυτής.

11.2 Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ερμηνεία, την εγκυρότητα ή/και την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων Πωλήσεως, υπόκεινται στην υποχρεωτική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, Ελληνικής Δημοκρατίας.

11.3 Για την περίπτωση διατύπωσης παραπόνου για την διαδικτυακή αγορά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: customerservice@swissline-cosmetics.gr για ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

Ομοίως μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές σχετικά με την πώληση Προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Email:
grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Ιστότοπος:
http://www.synigoroskatanaloti.gr
Τηλέφωνο: 0030 2106460862